Конспект уроку на тему: "Любов до народу"Тема  Любов до свого народу. Віра і Божа допомога – запорука успіху.
Мета.  Дати цілісне поняття про любов як християнську чесноту. Ознайомити із ключовими завданнями Української хартії вільної людини. Показати відмінність між поняттями патріот і громадянин.
Розвивати навички критичного мислення.
Сприяти формуванню національної свідомості через призму біблійної науки та популяризацію Української хартії вільної людини.


Обладнання і матеріали  Біблія, Текст УХВЛ, плакат «Українська хартія вільної людини», ілюстрація до біблійного оповідання «Давид і Голіаф» мультимедійні засоби, уривок фільму «Давид і Голіаф», роздатковий матеріал для гри «Сонечко», таблиці для гри «Займи позицію»

Ключовий вірш  «Ніхто більшої любові немає над ту, хто душу свою поклав би за друзів своїх» (Ів. 14:15)

ПЕРЕБІГ УРОКУ
Християнське вітання. Молитва.
І   Актуалізація опорних знань ї мотивація навчальної діяльності.
Вчитель. Серед усіх християнських чеснот найважливішими є віра, надія і любов. Віра, бо лише нею буде жити праведник. Надія, бо той, хто надіється на Але найбільша з них – любов. Так нас вчить Святе Письмо.
Мозкова атака.
         Діти, а як ви думаєте, кого, або що ми повинні любити?
·        Батьків
·        Дідуся і бабусю
·        Братів і сестер
·        Друзів
·        Однокласників
·        Природу
·        Свою школу
·        Ближніх
·        Батьківщину
Любити Батьківщину, означає любити свою землю, свій народ. Отже запишіть тему нашого уроку «Любов до свого народу»
ІІ Вивення нового матеріалу.
 Вступне слово вчителя. Ми – українці. Наша Батьківщина – Україна. Ми тут живемо, користуємося правами,  виконуємо обов’язки, встановлені законами нашої держави. І тому називаємось громадянами України. Але серед громадян є певна частина людей, які особливо шанують свій народ, свою землю, наполегливо працюють над її розбудовою, готові заради своєї Вітчизни на самопожертву, на подвиг. Таких людей називають патріотами своєї країни. Серед них, звичайно, ті, які захищають нас в зоні АТО. Не менш важливою є діяльність тих патріотів,  яка спрямована на здійснення мирних цілей. Так 8 грудня 2012 року, до 21-ї референдуму за незалежність ініціативна група «Першого грудня» оприлюднила «Українську хартію вільної людини», в якій запропонувала  ціннісну відповідь на головні виклики, які постають перед Україною, і кожним її громадянином.  Вона ставить 10 ключових завдань перед кожним українцем, виконавши які, ми зможемо стати щасливими самі, і зробити щасливою та успішною свою державу.
В контексті нашого уроку ми розглянемо три з них:
1.     Бути вільною людиною.
2.     Бути активним громадянином.
3.     Любити.
Робота в групах   Методом критичного читання опрацюйте текст  ключового завдання і поясніть  класу, що означає: І група – бути вільною людиною; ІІ група - бути активним громадянином;  ІІІ група – любити.
Бути вільною людиною
Усі люди створені вільними. Саме це найвагоміше право людини, отримане кожним/кожною від народження, визначає суть нашої цивілізації.
Бути вільною людиною — це не лише зовнішня ознака, яка об’єднує усіх нас за правами, але й внутрішній духовний вибір.
Невільна людина не здатна бути ані щасливою, ані захищеною, ані впевненою у своєму майбутньому.
Бути вільною людиною — це насамперед означає брати на себе відповідальність.
Не можна вимагати від когось виконання його обов’язків, не виконуючи власних.
Не треба жити постійним почуттям скривдженості і жалем до себе. Бути вільною людиною означає вірити у свої сили.
Бути вільною людиною означає усвідомлювати свою неповторність, однак жодною мірою не плекати у собі зверхності.
Бути вільною людиною означає завжди і всюди самостійно додержуватися принципу нашої рівності один з одним, а також рівності перед законом.
І найважливіше: бути вільною людиною означає чинити добро.
Саме в цьому полягає найглибший смисл свободи вільної людини.

Бути активним громадянином
Щоб бути активним громадянином, слід насамперед усвідомити, що державність і демократія — це не лише політичні, але й духовні цінності.
Громадянське суспільство неможливе поза рамками держави.
Бути активним громадянином означає підтримувати іншого у захисті його прав, бо це — наші спільні права.
Бути активним громадянином означає виявляти ініціативу задля добра свого дому, сусідства, місцевої громади чи всієї української спільноти.
Бути активним громадянином означає з особливою увагою ставитися до будь-яких спроб (насамперед влади) порушити чи обмежити людські права. Завтра ті, хто порушують права вашого сусіда, можуть узятися за вас.
Бути активним громадянином означає усвідомлювати життєву необхідність демократичного розвитку держави. Демократія, як і будь-який політично-суспільний витвір людини, існує лише там, де є переважна більшість людей, здатних її захищати і водночас їй підпорядковуватися.
Бути активним громадянином означає не усуватися від політичного життя, а робити політичний вибір, навіть обираючи між недосконалими політичними силами, втім діючи по совісті і дбаючи про зміни в житті країни.

Любити
Нам потрібна докорінна зміна ставлення один до одного.
Любити означає бажати ближньому добра.
У понятті "любов" ми виокремлюємо національний, соціальний і культурний смисл.
Для нашого суспільства "любити" насамперед означає виявляти толерантність до політичних і культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності інших співвітчизників, чий досвід і особиста історія, безумовно, різняться.
Толерантність є однією з найвищих ознак культури вільної людини, яка, додержуючись своїх принципів, визнає й приймає право іншого на інакшість.
Толерантність водночас не означає безпринципності: вона не дає визнання і виправдання тим, хто свідомо діє проти нашої держави, прагнучи її розколу чи занепаду, як і тим, хто переступає межі моралі.
Наша любов означає спільне національне утвердження української мови, яка й визначає обличчя України та нашого народу у світі.
Вона передбачає безумовну повагу до прав російськомовного українства і суворе додержання прав усіх національних громад нашої держави.
Любити означає не допускати будь-яких виявів ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму і сталінізму як найбрутальніших форм людської, національної, політичної, культурної і соціальної нетерпимості.
Любити означає відновлювати зв'язок поколінь в Україні, коли старші, навіть не поділяючи форм життєвого чи творчого пошуку молодших, підтримують їхній рух на нових шляхах.
Любити означає й те, що кожне наступне покоління з мудрістю ставиться до реалій своїх попередників і не прагне звести порахунки, але продовжити те, що є спільним надбанням і добром.
Любов до України — це примирення ветеранів війни: українських повстанців і радянських військовослужбовців.
Любити означає додержуватися національного погляду на власне минуле.
Бажання любити має допомогти накласти мораторій на "історичні війни", провоковані ззовні.
Любов — це зусилля соціальної справедливості, спрямоване на подолання прірви між багатими і бідними.
Любити означає підтримувати непорушний духовний зв'язок між українськими церквами, чиїм головним призначенням є служіння Богові й українському народові.

Вчитель Ідея любові до народу червоною ниткою прохидить через усю Біблію. Це чітко ілюструє нам ключовий вірш «Ніхто більшої любові немає над ту, хто душу свою поклав би за друзів своїх» (Ів. 14:15)
  Сьогодні ми дізнаємося, як довів любов до свого народу, тобто показав свій патріотизм не на словах, а на ділі в далекі біблійні часи ваш ровесник – пастушок Давид. Він був наймолодшим сином свого батька. Його старші брати служили у війську царя Саула. В цей час була війна із фелистимлянами. Як розвивалися події, прослідкуємо, переглянувши уривок фільму «Давид і Голіаф»

ІІІ Осмислення вивченого матеріалу
Евристична бесіда
1.     Свобода і відповідальність міцно взаємопов’язані. В. Франкл писав: « все можна відняти у людини за винятком одного: останньої частинки людської свободи – свободи вибирати свій погляд у будь-яких даних умовах, вибирати свій власний шлях.
 Ото ж  чи можна вважати Давида вільною людиною? Аргументуйте відповідь, використовуючи відповідну новелу УХВЛ.

2.     «Завдання людини полягає в тому, щоб бути якомога кориснішою для свого оточення»,- писав В. Вернадський.
Яку користь приніс Давид для свого оточення?
Чи дає це нам підставу вважати його активним громадянином?
Чи можна ту людину, яка є активним громадянином вважати патріотом?

3.     Що виявилось сильнішим, ніж зброя і сила Голіафа? (Любов до народу, віра в Бога, хоробрість)

Вчитель  У нас часто кажуть: «Я люблю Україну», але при цьому немає любові до українцв. Якщо ми будемо любити один одного, то любитимемо свій народ, Україну. Що ж означає любити? Напевно, зігрівати, як це робить сонечко.  Воно посилає на землю своє проміння. Ми пограємо гру «Сонечко» Ви одержите промінчик, який вам підкаже, що треба робити, щоб виявляти любов і прикріпите його до сонечка на дошці. Адже без промінців сонечко не гріє.
·        Любов довго терпить
·        Любов милосердствує
·        Не заздрить
·        Не величається
·        Не надимається
·        Не поводиться нечемно
·        Не шукає тільки свого
·        Не рветься до гніву
·        Не думає лихого
·        Не радіє з неправди
·        Тішиться правдою
·        Все зносит
·        Вірить у все
·        Сподівається всього
·        Все терпить
·        Любов ніколи не перестає

Бесіда
1.Чи бачите ви в собі  ті якості любові?
2. Чи вважаєте ви себе активними громадянами?
3. Як на вашу думку ви можете проявити свою активність?
4. Видатний український державний і громадський діяч М. Грушевський на початку ХХ ст. звертався із закликом: «Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею!» Чи актуальний цей заклик сьогодні?

Інтерактивна гра «Займи позицію»
Як ви вважаєте, чи повинна вільна людина ставати на коліна перед Богом?
І  Вільна людина не повинна ставати на коліна ні перед ким.
ІІ Обовязково повинна ставати на коліна перед Богом. Бо тільки Бог дає силу для всяких добрих перемог.

ІVПідсумок уроку. 
Вчитель.  Давид був вільною людиною, щиро любив свій народ, з дитячих років проявляв високу громадську позицію, але силу черпав в молитвах , тобто на колінах перед Богом. Бажаю всім нам наслідувати його приклад. Тоді ми будемо і щирими християнами і національно свідомими людьми.

V Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про родичів, або односельчан, які боролися за свободу і незалежність України раніше, або у сучасній війні.Коментарі

  1. Прекрасний конспект уроку!Цікавий матеріал для учнів. Гарно подали інформацію, використовуючи новели Української хартії вільної людини!

    ВідповістиВидалити
  2. Чекаємо ще ваших цікавих та змістовних конспектів.

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Біблія - моя бібліотека